Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Γεωγραφική επισκόπηση

Οι ελληνικοί πληθυσμοί της καθ' ημάς Ανατολής βρισκόταν κατεσπαρμένοι σε μία τεράστια έκταση. Είναι εμφανής η προτίμηση των Ελλήνων για εγκατάσταση σε χώρους προσπελάσιμους από τη θάλασσα, με εξαίρεση βέβαια, την Κεντρική Μικρά Ασία (Καππαδοκία) και περιοχές όπου οι πληθυσμοί είχαν αναγκασθεί να καταφύγουν στα ορεινά, όπως στην κυρίως Ελλάδα, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο. Οι ελληνικοί πληθυσμοί κατοικούσαν σε γεωγραφικά στενές περιοχές, πράγμα που οδήγησε στις εθνικές εκκαθαρίσεις και ανταλλαγές πληθυσμών με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία εθνικών κρατών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου