Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Οικονομία


 
Ὁ ἀτμόμυλος τοῦ Ε. Βουσβούνη στό Ρύσιο (Ἀρετσοῦ) στήν ἀκτή τῆς Προποντίδας στή Βιθυνία (1915).

 

 
       Ἐργαστήριο ταπητουργίας στήν Κούλα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κέντρο παραγωγῆς χαλιῶν γιά ἐξαγωγή στήν Εὐρώπη. Οἱ ἐργάτριες τῆς ταπη­τουργίας ἦταν κυρίως Ρωμηές καί Ἀρμένισσες.
      Ἔξοδος τῶν καπνεργατῶν ἀπό τά καπνερ­γοστάσια Ἕρτσογκ στήν Καβάλα (1920). Ἡ Καβά­λα ἀποτελοῦσε κέντρο ἐμπορίας καί κατερ­γασίας τοῦ καπνοῦ καί πραγματική ἐργατούπολη. 
Ἡ ἐμπορική ὁδός Φράγκων στόν Φραγκο­μαχαλά τῆς Σμύρνης (περί τό 1910).
Τό μέγαρο τῆς Τραπέζης Ἀθηνῶν, ἰδιο­κτη­σία τοῦ τραπεζίτη Ἡλιάσκου (2001). Βρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ Γαλατᾶ καί παρά τό παλαιό ἐμπορικό λιμάνι τῆς Κωνσταντινούπολης. Εἶναι κατασκευασμένο στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα σέ ὕφος ἐκλεκτικιστικό μέ πολλά νεοκλασικά γλυπτά στοιχεῖα.
 
Τό λιμάνι τῆς Σμύρνης στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἐποχή κατά τήν ὁποία κυριαρχοῦσε δημογραφικά καί οἰκονομικά τό ἑλληνικό στοιχεῖο. Μεγάλο ἐμπορικό κέντρο μέσα σέ ἕνα ἑνιαῖο χῶρο πού κάλυπτε τό Αἰγαῖο καί τόν Εὔξεινο Πόντο. Ἡ εἰκονιζόμενη παραλία εἶναι γνωστή ἀπό τά τραγικά γεγονότα τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1922.


Όπως ήδη τεκμηριώθηκε, οι Ρωμηοί διαθέτουν, μετά τον 18ο αιώνα, πλούτο δυσανάλογο προς τούς αριθμούς τους. Είναι κυρίως έμποροι, μικρέμποροι, βιοτέχνες και εργάτες. Βρίσκονται παντού και ιδρύουν εμπορικές κοινότητες σε απομακρυσμένους τόπους. Γνωρίζουν γλώσσες και μπορούν να διαπραγματευτούν. Δημογραφικά βρίσκονται σε ακμή και αυξάνονται γοργά. Οι αφηγήσεις των ξένων περιηγητών κατά τον 18ο και 19ο αιώνα είναι γεμάτες από επαίνους και περιγραφές του ήθους και των ικανοτήτων των Ρωμηών. Συχνά αναφέρεται ότι το επίπεδο της μόρφωσής τους είναι υψηλότερο από αυτό των πολιτών των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου