Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Αστικός πολιτισμός

 Νέοι τῆς Ραιδεστοῦ φωτογραφημένοι στή δεκαετία τοῦ 1910.


 Ρωμαίισσα τῆς Κωνσταντινούπολης φωτογραφημένη στό Παρίσι ἀπό τόν μεγάλο φωτογράφο Nadar (περίπου 1870).


Φωτογραφία Ρωμηᾶς τοῦ Γαλατᾶ στή δεκαετία τοῦ 1870.


Πλατεία Ἐλευθερίας στίς Σαράντα Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Οἱ θαμῶνες τῶν κέντρων
εἶναι Ρωμηοί
(περί τό 1910).


Τό θέατρο τῆς Σμύρνης, ἀπομίμηση τῶν μεγάλων λυρικῶν θεάτρων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης (ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα). Ἡ Σμύρνη ἀνταγωνιζόταν τόν Γαλατά τῆς Κωνσταν­τινούπολης ὡς πρότυπο ἐκδυτικισμοῦ καί ἐκσυγχρονισμοῦ στή Μικρά Ἀσία.Εὐχετήρια κάρτα σταλμένη τό Πάσχα τοῦ 1914 ἀπό τό Ἰκόνιο


Ὁμάδα Ρωμηῶν μεταλλωρύχων στήν ὀρεινή Κρώμνη τῆς περιφέρειας τῆς Ἀργυρούπολης στή Χαλδία τοῦ Πόντου καί παρά τίς Ποντικές Ἄλπεις (1911).


Γυναῖκες τῆς Σίλλης μέ τοπικές παραδοσιακές ἐνδυμασίες. Ἡ Σίλλη εἶχε 600 κατοίκους ὅλους Ρωμηούς καί βρισκόταν βόρεια τοῦ Ἰκονίου (1906).Ἑορτασμός τοῦ Πάσχα ἀπό ἀστούς τῆς Σμύρνης καί στρατιωτικούς (1921).


Ορχήστρα  στην  Κερασούντα
Η οικονομική άνοδος των κοινοτήτων και η αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδηγούν τούς νεοπαγείς εμπόρους και βιοτέχνες να υιοθετήσουν με ενθουσιασμό το πνεύμα εκδυτικισμού, που συνεπαίρνει την Αυτοκρατορία. Οι Ρωμηοί γίνονται οι κύριοι φορείς του εκσυγχρονισμού και συγκροτούν μεγάλο τμήμα της νέας αστικής τάξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σημαντικό και επίκαιρο το ότι οι Ρωμηοί πραγματοποιούν έναν επιτυχή εκσυγχρονισμό χωρίς να απωλέσουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου