Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Ιδεολογία


Ἑορτασμοί τῆς 25.3.1922 στήν Ἀδρια­νούπολη μέ παρέλαση τῶν σχολείων καί χορούς.Ἡ Χρυσή Πύλη στά τείχη τῆς Κωνσταν­τι­νούπολης. Πομπική πύλη εἰσόδου τοῦ Αὐτο­κρά­τορα. Κατά τίς προφητείες ὁ Μαρμα­ρωμένος Βασιλιάς βρισκόταν σέ μυστικό χῶρο πάνω ἀπό τήν πύλη.
Δικέφαλος ἀετός σέ ἀφιερωματική ἐπιγραφή στό Ἀβδήμι τοῦ Ἱεροῦ Ὄρους τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Σύμβολο τῆς συνέχειας τῆς Ρωμηο­σύνης καί ὑπόσχεση ἐπανόδου τῆς ἀρχαίας δόξας.

Ένα σύνολο ιστοριών, μύθων και προφητειών αναπτύχθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ο υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγωνιζόμενος τελευταίος Αυτοκράτορας έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη μιας ιδεολογίας, η οποία με την αναγέννηση του Ελληνισμού κατά τον 18ο αιώνα έλαβε μορφή αλυτρωτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου