Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Παιδεία


 
Τό "Ζωγράφειο" στό Σταυροδρόμι τῆς Κωνσταν­τινούπολης (2005).

 Τό Ἀρρεναγωγεῖο τῆς Ἄγκυρας (1902).Ὁ καθηγητικός σύλλογος καί οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῶν Φλαβιανῶν (1916).

     Μαθητές καί Ἰησουίτης δάσκαλος στό Γαλλικό σχολεῖο τοῦ Ἰκονίου (1905). Τά σχολεῖα τῶν καθολικῶν καί προτεσταντῶν μισσιοναρίων ἀπέτυχαν νά προσυλητήσουν τούς Ρωμηούς.Τάξη τοῦ Παρθεναγωγείου τῆς Ἄγκυρας (1907).Τό Ἀρρεναγωγεῖο καί τό Παρθεναγωγεῖο τῆς Καρβάλης στήν Καππαδοκία (1914).


 
Μαθητές τοῦ σχολείου τῆς Ραιδεστοῦ τό 1905.Καθηγητές καί μαθήτριες τοῦ Παρθεναγωγείου τῶν Κυδωνιῶν (Ἀϊβαλί) τό 1920. Πρῶτος ἀριστερά καθήμενος ὁ Φώτης Κόντογλου. 
Ὡραία πανοραμική φωτογράφηση τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῆς παραλίας τῆς Τραπε­ζούντας μέ τό "Φροντιστήριον Τραπεζοῦντος", παλαιό ἵδρυμα καί κέντρο ἐκπαίδευσης. Ἀριστερά ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τῆς Νύσσης (1863) καί ἀριστερότερα στό ἄκρο τό γενουατικό Λεοντόκαστρο. Ἡ Τραπεζούντα εἶναι ἡ ἀρχαία καί βυζαντινή πρωτεύουσα τοῦ Πόντου καί ἐμπορικό κέντρο. Φωτογραφία τοῦ 1902.


Τό κοινοτικό σχολεῖο στήν πρωτεύουσα τῆς νήσου τοῦ Μαρμαρᾶ στήν Προποντίδα (2001).
Ἡ ἀθλητική ὁμάδα τῆς Ἱερατικῆς σχολῆς Φλαβιανῶν, "Ἀργαῖος", (περίπου 1907).


 

Κοινοτικό σχολεῖο στό μικρό χωριό Γραβούνα στήν Ἀνατολική Θράκη (2002).Τό Ἀρρεναγωγεῖο τῆς Ἀδριανούπολης (1905).
 

 
Τό Παρθεναγωγεῖο τῆς Ἀδριανούπολης (1905).


Μαζί με την αναγέννηση του Ελληνισμού κατά τον 18ο αιώνα η Παιδεία γίνεται για τούς Ρωμηούς πρωτεύουσα αξία. Η ίδρυση σχολείων παίρνει μορφή χιονοστιβάδας. Χιλιάδες είναι οι μαθητές των σχολείων. Οι συντεχνίες των Ρωμιών κινητοποιούνται και προσφέρουν αφιλοκερδή ατομική εργασία. Οι κτίστες εργάζονται αμισθί για την ανέγερση σχολικών κτηρίων και μεγάρων για τούς συλλόγους, ενώ οι πλούσιοι έμποροι ανταγωνίζονται σε δωρεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου