Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Μικρασιατική Καταστροφή


Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τό Ἑλλη­νικόν Κράτος, ἀλλά καί σύμπαν τό Ἑλληνικόν Ἔθνος κατεβαίνει πλέον εἰς τόν Ἄδην, ἀπό τοῦ ὁποίου καμμία πλέον δύναμις δέν θα δυνηθῇ νά τό ἀναβιβάσῃ καί νά τό σώσῃ".
(Φράση ἀπό ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης πρός τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στίς 25.8.1922).
Πρόσφυγες ἀπό τό ἐσωτερικό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀναμένουν τά πλοῖα στήν προβλήτα τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σμύρνης. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὑπάρχουν μόνο γέροι, παιδιά καί γυναῖκες. (Αὔγουστος 1922)

 


Οἱ μαθητές τῶν σχολείων τῆς Καλλιπόλεως περιμένουν τά πλοῖα γιά νά ἀναχωρήσουν (Νοέμβριος 1922).
Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Προύσας στίς 22.8.1922. Διάβαση τῶν ἀγροτικῶν πληθυσμῶν τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης ἀπό τόν Ἕβρο κατά τήν ἐγκατάλειψή της τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1922.
 


Οἱ πρόσφυγες τῆς Ραιδεστοῦ περιμένουν τά πλοῖα στό λιμάνι. (Ὀκτώβριος 1922).
  


Αἰχμάλωτοι Ἕλληνες στρατιῶτες μαζί μέ ἀνταλλάξιμους Ρωμηούς στή Μουταλάσκη (Ταλάς) τῆς δυτικῆς Καππαδοκίας (1923).   
 
Ὁ ἑλληνικός πληθυσμός τῆς Νικομήδειας τῆς Βιθυνίας ἀποχωρεῖ γιά πάντα ἐγκαταλείποντας τίς ἑστίες του καί τή γῆ τῶν προγόνων του.

   

 Πρωτοχρονιάτικη κάρτα γιά τό 1922 σταλμένη πρός τό μέτωπο. Τί νά ἐπιφυλλάσσει ἄραγε ἡ καινούργια χρονιά; Πικρά θά εἶναι τά δῶρα πού φέρνει ὁ νέος χρόνος.


Η ασύλληπτης έκτασης τρομερή Μικρασιατική Καταστροφή ανέτρεψε την ιστορική εξέλιξη και δημιούργησε μια κατάσταση, η οποία δεν έχει λάβει ακόμη σαφή μορφή. Η σημασία της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, όσον αφορά τις πολιτισμικές επιπτώσεις της και τη γεωπολιτική σημασία της. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή το Αιγαίο είναι πλέον ένα σύνορο, ενώ στη Μικρά Ασία κατοικούν μόνο μουσουλμανικοί πληθυσμοί.

1 σχόλιο: